19. jan, 2021

Ny boligbygging på Loesmoen

Hentet fra DT&BB 19. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no