20. jan, 2021

Skiflyvning i Vikersund i februar

Oppslaget er hentet fra Ringerikes Blad 20. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no