22. jan, 2021

Herman Enderud er død

Hentet fra DT&BB 22. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no