22. jan, 2021

Biblioteket i Vestfossen og fru Marie E. Akermann

Fortsetter på bildet under
Hentet fra DT&BB 22. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no