23. jan, 2021

Ikke oljerestriksjoner foreløpig

Hentet fra DT&BB 23. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no