24. jan, 2021

Km-resultater fortsetter

Hentet fra DT&BB 25. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no