26. jan, 2021

Innbrudd i Mjøndalen

Hentet fra DT&BB 26. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no