26. jan, 2021

Boligbyggingsproblematikk i Øvre Eiker

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 26. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no