27. jan, 2021

Hærverk på telefonautomatene

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Bygdeposten 27. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no