27. jan, 2021

Sølegata i Hokksund

Hentet fra DT&BB 27. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no