29. jan, 2021

Gruppe på tre personer etterforsker konkursen ved Vestfos

Det er nå etablert en etterforskningsgruppe på tre mann i forbindelse med konkursen ved Vestfos Cellulose før jul. To av etterforskerne - hvorav en er politirevisor - er fra Oslo.

Hentet fra DT&BB 29. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no