30. jan, 2021

Fiskum skole og ungdomskorps

Hentet fra DT&BB 30. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no