1. feb, 2021

Utslipp fra vaskeriet

Hentet fra DT&BB 1. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no