1. feb, 2021

Vestfossen og Hokksund ungdomsskoler

Notisen fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 1. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no