1. feb, 2021

Rådhuset i Hokksund reiser seg

En begynner å se konturene av et av de største rådhusene i Buskerud.
Hentet fra DT&BB 1. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no