3. feb, 2021

Verdensevangelist George Verwer til Steinberg og Åmot

Hentet fra DT&BB 4. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no