4. feb, 2021

Prest til Fiskum

Hentet fra DT&BB 4. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no