4. feb, 2021

"Farlig oppdrag i Venezia" på Vestfossen kino

Hentet fra DT&BB 4. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no