5. feb, 2021

Også i Bingen spilles det bingo

Hentet fra DT&BB 5. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no