5. feb, 2021

Jacobsen Elektro til Hokksund - del 2

En fortsettelse fra bildet over.
Hentet fra DT&BB 5. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no