5. feb, 2021

Eldre par antastet langhåret ungdom!

Du tror det liksom ikke før du leser det...

Hentet fra DT&BB 5. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no