7. feb, 2021

Friske dueller hos Moingen

Hentet fra DT&BB 8. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no