7. feb, 2021

Jubileumsrenn i Vikersundbakken - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra DT&BB 8. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no