8. feb, 2021

Fra 1871: Anbud på lakse-eksport fra Hokksund

De som vil overta handelen eller eksporten av laks fra Hokksund bes legge inn anbud hos Chr. Ihlen i Drammen.

Hentet fra DT&BB 8. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no

Hentet fra DT&BB 8. februar 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no