9. feb, 2021

Resultater fra Moingens renn i helgen

Lengre ned (7. februar) finner du mer fra arrangementet.
Hentet fra DT&BB 9. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no