9. feb, 2021

Så var det damene som trenger menn da...

Hentet fra DT&BB 9. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no