11. feb, 2021

Bygdeutstilling under Øvre Eiker-uka

Hentet fra DT&BB 11. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no