11. feb, 2021

Kommunen trenger lærere - del 2

En fortsettelse fra bildet over.
Oppslaget fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 11. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no