11. feb, 2021

Kommunen trenger lærere - og det er overskudd på enslige lærere...

Høsten 1970 tok en i bruk Vestfossen Ungdomsskole. Nå søker kommunen etter 26 lærere til skolen. Høsten 1971 skal en starte opp ungdomsskolen i Hokksund med fire klasser, her averteres det sju stillinger... og hva som menes med overskudd på enslige lærere... får du nok en forklaring på ved å lese artikkelen.

Hentet fra DT&BB 11. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no