12. feb, 2021

Søndagsfilmene på kinoen i Vestfossen

Hentet fra DT&BB 12. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no