12. feb, 2021

Vestfossen kristelige ungdomsforening - del 2

Fortsettelse fra bildet over.
Hentet fra DT&BB 12. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no