12. feb, 2021

Årsmøte - Vestfossen Kristelige Ungdomsforening

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 12. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no