13. feb, 2021

Uttak til NM på ski

Henta fra Bygdeposten 13. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no