15. feb, 2021

Tømmeravvirkningen i Øvre Eiker

Hentet fra DT&BB 15. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no