15. feb, 2021

600 nye boliger i Øvre Eiker om fem år

Hentet fra DT&BB 15. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no