16. feb, 2021

Vestfossen og Omegn Kirkeforening med fest

Hentet fra DT&BB 16. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no