17. feb, 2021

Samklang arbeider godt

Hentet fra DT&BB 17. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no