18. feb, 2021

Kongsbergmarken 1971 er i gang

Hentet fra DT&BB 18. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no