18. feb, 2021

God støtte til Fiskumlia

Overskuddet av årets julelotteri i DT&BB gikk til Fiskumlia.
Hentet fra DT&BB 18. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no