18. feb, 2021

Vestfosselva renere enn før - del 3

Fortsettelse fra bildet over.
Hentet fra DT&BB 18. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no