18. feb, 2021

Vestfosselva renere enn før...

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 18. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no