20. feb, 2021

Travkjøring på Hokksund

Hentet fra DT&BB 20. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no