20. feb, 2021

Fyll og bråk under marken

Hentet fra Drammens Tidende 20. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no