21. feb, 2021

Sissel Eckholdt vant Philpluggkonkurransen

Hentet fra DT&BB 22. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no