22. feb, 2021

Flere utforkjøringer - flere skadet

Hentet fra DT&BB 22. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no