23. feb, 2021

"Sakte men sikkert" forsvinner hjørnestensbedriftene i Drammensvassdraget

Hentet fra DT&BB 23. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no