23. feb, 2021

Helse-hus drøftes i Nedre Eiker

Ved etableringen av Legesenteret i Mjøndalen diskuterte en altså en bygningsmessig samordning. Det ble det vel ikke noe av. - Og nå 50 år senere er vel Legesenteret på flyttefot...

Hentet fra DT&BB 23. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no