24. feb, 2021

Det nærmer seg renn

Hentet fra DT&BB 24. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no