24. feb, 2021

Skolebuss nesten tatt av tog - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 24. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no