25. feb, 2021

Protester mot etablering av vaskeri i Vestfossen - del 2

Fortsettelse fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra DT&BB 25. februar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no